श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपतीस श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठानतर्फे २०१८च्या गणेश उत्सवात अभिषेक करण्यात आला. त्या प्रसंगी मान्यवरांचा सत्कार करताना ऍड. श्रीकांत पाटील

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपतीस श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठितानतर्फे २०१८च्या गणेश उत्सवात अभिषेक करण्यात आला. त्या प्रसंगी मान्यवरांचा सत्कार करताना ऍड. श्रीकांत पाटील